HUR TUFFT ÄR ÄVENTYRET?

Detta är en fråga vi får rätt ofta. Vår erfarenheten har lärt oss att oavsett hur mycket fakta och information vi erbjuder är ändå uppfattningen om hur ansträngande äventyret är högst personlig och subjektiv. För din egen och andras säkerhet bör du dock ha vandrat åtminstone 40 kilometer med den utrustning du planerar att bära med dig under äventyret. Dela upp det på tre turer: 10 km, 15 km och 15 km. Du måste även vara helt bekväm med att sätta upp ditt tält. Får vi oväder är detta otroligt viktigt.
Läs mer: Deltagande sker på egen risk >>

Kondition och erfarenhet av att ha vistats utomhus är bara två faktorer som spelar in. Även temperatur, nederbörd, underlaget vi vandrar på, vilken sträcka du väljer och hur du anpassar din klädsel och lyssnar på din kropp spelar in. Du har ett stort eget ansvar i att anpassa din klädsel för att inte frysa eller svettas samt se till att äta och dricka regelbundet. Ja som du förstår så är det inte en helt lätt fråga. Men nedan hittar du ett försök till bedömning.

Ta mig tillbaka till anmälningssidan >>

KLASSIFICERING

Vi använder följande skala:
1) Lätt vandring
2) Måttligt ansträngande vandring
3) Ansträngande vandring
4) Utmanande vandring

Givet att du bär din egen utrustning och terrängen bitvis är kuperad klassar vi Winter Hike till Nivå 3: Ansträngande vandring.

WINTER HIKE – ORDINARIE

3 = Ansträngande vandring
Standardsträckningen för Winter Hike innebär att du vandrar cirka 5-7 timmar per dag. Det gör att du kan ta flera pauser, inte bara för att vila utan kanske främst så du hinner ta in omgivningen. Underlaget är varierande och brant terräng förekommer. Vissa kortare etapper är ansträngande, framförallt Slåttdalsberget, Stampberget och den sista stigningen upp för Skuleberget. För att kunna klara av Winter Hike krävs viss vandringsvana och normal rörlighet.
Dagsetapper: 8-12 km, 5-7 timmar
Bedömning: Ansträngande vandring
Rekommendation: Vandrat 40 km med utrustning. Bekväm med att sätta upp sitt tält och gärna tältat en natt i det, gärna vintertid.

WINTER HIKE – KORTARE STRÄCKOR

2 = Måttligt ansträngande
Dag I och Dag II kan du välja en kortare sträckning på 5 kilometer per dag. Terrängen är fortfarande varierande och brant terräng förekommer men du har mer tid för återhämtning. Om du vandrar den kortare sträckan Dag I och Dag II kan du räkna med att nå nattlägret kring 16:00. Om du känner dig osäker kan du vandra den kortare sträckan Dag I för att vänja dig med terrängen. Känns det bra kan du ge dig ut på standardsträckningen Dag II. Dag III vandrar alla samma sträcka men om du upplever problem kan du undvika att vandra upp för Skuleberget och följa en stig till FriluftsByn.
Dagsetapper: 5-12 km, 4-7 timmar
Bedömning: Måttligt Ansträngande
Rekommendation: Vandrat 30 km med utrustning. Bekväm med att sätta upp sitt tält och gärna tältat en natt i det, gärna vintertid.